Přihlášení

Použijte Vaše přihlašovací údaje pro přihlášení.

Upozornění!

Změna času objednávek jídel. Od 25.4.2018 lze objednat jídlo nejdéle do 14:00 hodin na den následující. V případě, že si nebudete vědět rady, obraťte se na tel.: 774627794, kde Vám budeme nápomocni.